No nature

In de prachtige ruimten van Dat Bolwerck in Zutphen, verdiepen Pieter van de Pol, Pat van Boeckel en Karin van der Molen zich in hun relatie tot de natuur. Dat grote geheel dat leeft, ouder is dan twee dagen of een miljoen ademhalingen en waarvan toch de bodem onder onze voeten weg dreigt te zakken. Het is niet aan de kunstenaars om hiervoor redenen aan te wijzen, hun zonden op te biechten of boete voor te doen. No Nature is voor hen een aanleiding om in uiteenlopende technieken te raken aan een verbinding met de wereld zonder namen. De dingen die altijd weer nieuw zijn en basis voor de verwondering, openheid en speelsheid.

 

 

Newspaper Stentor