Reizen langs de stilte

https://www.npostart.nl/KN_1725027

“Het verwelken is deel van de schoonheid. Dat is iets natuurlijks, dan kijk je ook precies met dieptezicht naar de wereld. Dan zie je wat er is, maar ook wat er achter aan het gebeuren is… of het oude daarachter weggaat… Je komt in contact met de diepere laag van het bestaan.” Kristin Verellen

Reizen langs de stilte is een contemplatieve film over de kracht van stilte. Met de recente lockdowns wereldwijd is stilte plotseling voor iedereen heel tastbaar geworden. Drukke steden en snelwegen vielen stil, pleinen en straten bleven leeg en het sociale leven kwam tot stilstand. De rust die deze nieuwe werkelijkheid teweegbrengt, roept verschillende emoties op, want in ons jachtige bestaan zijn momenten van contemplatie schaars. Maar, de stilte overvalt ons en roept misschien wel evenveel angst op als dat we er behoefte aan hebben. Wat is stilte nu eigenlijk behalve de afwezigheid van geluid? Tegenwoordig gaat het over zoveel meer dan geluid alleen. Zo gaat het ook over aandacht. Oude en nieuwe media verspreiden immers een onophoudelijke stroom aan informatie die voortdurend om onze aandacht vechten. Constant online aanwezig zijn, op de hoogte en bereikbaar zijn is de nieuwe norm in onze samenleving. De gewenning aan sociale media en het grote aanbod aan informatie en desinformatie heeft ertoe geleid dat de hedendaagse mens vervreemd is geraakt van stilte. Stilte lijkt een synoniem geworden te zijn voor stilstand, eenzaamheid en verveling. Anderzijds zien we dat mensen meer en meer overprikkeld raken en dat de behoefte aan stilte en onthaasting groeit.

In de caleidoscopische documentaire van regisseur Pat van Boeckel benadert hij dit thema via uiteenlopende ontmoetingen met mensen en reist hij langs plekken die hem eerder iets over stilte hebben geleerd. Zo komen een oude Sioux opperhoofd en de zenmeester Thich Nhat Hanh voorbij, die mindfulness naar het Westen heeft gebracht. De Belgische psychotherapeut en dichter, Kristin Verellen, vertelt hoe haar leven plotseling tot stilstand was gekomen toen haar partner, fotograaf Johan van Steen, door een bomaanslag in de metro van Brussel was omgekomen. Of hoe landschapsfilosoof en schrijver Ton Lemaire in Frankrijk de stilte opzoekt en daar het belang van de natuur en wandelingen onderstreept, omdat het je weer in contact brengt met het grotere geheel en het besef daar onderdeel van te zijn.