As a filmmaker Pat van Boeckel already specialized in the documentary film genre, when he developed his own path in video art. The majority of his documentaries have been broadcasted on Dutch public television and shown on festivals. His topics vary from art, indigenous peoples to ecology, mostly with a philosophic thread.

His video installations often examine the intertwined relation between humans and their (natural) environment. Aspects of contemporary life are being mirrored with values and other things that have been lost on the way of the ongoing modernization. In general his work is characterized by its apparent simplicity. Through its slow pace it contrasts with the speed and volatility of modern visual culture. The embodied experience of time and place is central to both his documentaries and video art works. Rather than using a screen Pat van Boeckel projects his video art on objects or combines the projection with a building, thus adding new layers to the moving image. In doing so he twists and plays with meaning and expectations.

Nederlands:
Als filmmaker had Pat van Boeckel zich al in het documentaire filmgenre gespecialiseerd, toen hij zijn eigen pad in videokunst ontwikkelde. Het merendeel van zijn documentaires is uitgezonden op de Nederlandse  televisie en vertoond op internationale festivals. Zijn onderwerpen hebben vaak een social geengageerde,  filosofische achtergrond, en lopen uiteen tussen kunst, ecologie, inheemse volkeren en spiritualiteit.

Zijn video-installaties onderzoeken de relatie tussen mensen en hun (natuurlijke) omgeving. Hij spiegelt in zijn werk aspecten van het hedendaagse leven met waarden die verloren zijn gegaan door een voortrazende ontwikkeling. Over het algemeen wordt zijn werk gekenmerkt door een schijnbare eenvoud, terwijl hij bewust speelt met symbolen en de verwachtingen van de kijker. Het trage tempo contrasteert het met de snelheid en de vluchtigheid van de moderne visuele cultuur.
In plaats van zijn werk op een scherm te projecteren, prefereert Pat van Boeckel projectie op objecten of delen van een gebouw, waardoor nieuwe lagen aan het bewegende beeld worden toegevoegd. In zijn laatste videowerken zoekt hij combinaties en samenwerking met hedendaagse gedichten en dichters.