Video-installatie ‘Wensput’ gemaakt voor kunstroute (met gedichten) op voormalig eiland Schokland.
Video installation ‘Wishing well’ made for art route (with poems) on the former island of Schokland.

De Put‘  van Willem Wilmink

De put, in ‘t donkere hout verborgen,
Daar groeit geen gras, daar bloeit geen kruid,
Daar heeft de stilte ‘t hoogste woord,
Daar leeft de nacht, daar sterft de tijd.
Wie durft daar dieper in te kijken,
En dalend in die zwarte poel,
Zijn eigen lot, zijn eigen pijn,
En ook zijn eigen ziel te zien?
De put is als een holle spiegel,
Maar spiegelt niet, maar wijst ons aan,
Het wezen dat wij moeten zijn,
En wat wij nu nog niet verstaan.
In diepe schacht, in de put van tijd,
Wordt onze toekomst klaar gemaakt,
Daar groeien de dromen van ons hart,
Die eens aan ‘t licht worden gebracht.