De zee trekt onder de nacht
Naar vele verlaten stranden;
Als een vloeibare wind is zijn klacht,
En zout, zoals tranen branden.
Ik voel dat overal waar deBranding in snikken breekt
Tegen de kusten der aarde,
Mijn leed met zijn golven smeekt

Slauerhoff.