Jophiel

 

Registration of a video-installation for Kreislauf Artproject in an empty shop in the main street in Kranenburg, Germany

“Jophiel”
Jophiel is the name of the angel, it means “Beauty of God”.
Jophiel helps with getting inspiration, especially artists. But he also helps us to slow down in hectic times,
so that we can see the beauty around us again.
Another small appearance in this pilgrim place to revive the disappearing stores after the arrival of the internet.

 

Registratie van een video-installatie voor het Kreislauf kunstproject in een winkelstraat in Kranenburg, Duitsland

Jophiel
De naam van de Engel en betekent: “Schoonheid van God”
Jophiel helpt met krijgen van inspiratie, vooral kunstenaars. Maar hij helpt ons ook te verlangzamen in hectische tijden,
zodat we de schoonheid om ons heen weer kunnen zien.

Opnieuw een kleine verschijning in deze pelgrimsplaats om de verdwijnende winkels door de komst van internet weer nieuw
leven in te blazen.